ניכיון צ’קים

ניכיון צ'קים - פירעון מוקדם בראש שקט

 

ציקורל מספקת שירות ניכיון צ'קים במקרים של בעיות נזילות, לתשלום משכורות או סחורות ולהחזרי חובות, היות וצ'קים אלו מומרים ע"י ציקורל לכסף מזומן, בניכוי עמלה מוסכמת מראש.

היתרון הגדול שגלום בשירות, הוא שהעסק שלך יכול להמשיך להתנהל, מבלי להזדקק להלוואה או להיכנס לאוברדראפט, בריביות גבוהות יותר מאשר העמלה המשולמת עבור הניכיון.  

הודות לאלפי הלקוחות שסומכים על ציקורל בפעולות ניכיון צ'קים, אנו מסוגלים להעניק לך תנאי פירעון נוחים, בעמלות משתלמות במיוחד שלא יינתנו לך בשום מקום אחר.

 

על מנת שנבצע עבורך פעולה של ניכיון צ'קים, ישנם מספר תנאי סף הכרחיים:

 

הצ'ק סחיר- צ'ק המוגבל מבחינת סחירות לא ניתן לפדותו טרם התאריך הנקוב.

אחזקה חוקית - קביעת מעמדה של ציקורל כ"אוחזת כשורה" בצ'ק באופן חוקי וכי לרושם הצ'ק אין שום סיבה חוקית למנוע את פירעונו.

ערבות - קבלת ערבות אישית מצד מסב הצ'ק.

הגבלות - ציקורל מגבילה את סכום חשיפת הצ'קים המיועדים לפירעון מוקדם. הגבלה זו נקבעת מראש באופן פרטני עבור כל לקוח.

היסטוריה - ציקורל בודקת את היסטוריית האשראי של מבקש הפעולה כתנאי לעסקה.